Samen aan de slag met transformatie in sociaal domein

Streven naar passende ondersteuning waarbij de mens en zijn omgeving centraal staat, niet het systeem. Daar gaat het over in het beleidskader Sociaal Domein, dat afgelopen 27 juni door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wethouder Mieke Theus: “Het sociaal domein gaat over mensen. Mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Ook zij blijven graag zo lang mogelijk in hun eigen dagelijks ritme, eigen huis en eigen buurt. Het is dan ook mijn missie om ervoor te zorgen dat dit kan.”

De gemeenteraad heeft ingestemd met het beleidskader Sociaal Domein Valkenswaard 2019 – 2022, Groeien, meedoen en thuiskomen. Dit beleidskader is opgesteld in samenspraak met Adviesraad Sociaal Domein, maatschappelijke partners, wijkcommissies en de gemeenteraad. Inwoners blijven centraal staan en meer dan voorheen wordt er uitgegaan van actieve deelname aan de maatschappij, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

In een tijd waarin Valkenswaard vergrijst, de zorgvraag toeneemt, de financiële tekorten in het sociaal domein jaarlijks toenemen en er een nijpend tekort is aan personeel, is het geen eenvoudige missie. Deze ontwikkelingen tonen de noodzaak van verandering.

Wethouder Mieke Theus blikt vooruit: “We gaan de kracht die onze gemeenschap vormt inzetten. In 2030 kan iedereen in Valkenswaard zich naar vermogen ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden meedoen en aan de samenleving bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van mensen. Iedereen doet ertoe. We zien in 2030 een samenleving die gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt. Inwoners zorgen zoveel mogelijk voor zichzelf en voeren naar vermogen zelfregie. Is ondersteuning nodig? Dan doen inwoners eerst een beroep op mensen uit hun eigen netwerk. Familie, vrienden en bekenden zijn betrokken, vinden het gewoon om te helpen en komen in actie. Mensen die echt ondersteuning nodig hebben, kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning. Voor hen is er een vangnet.”

Programmalijnen

Om van deze toekomstblik werkelijkheid te maken zijn er drie programmalijnen opgesteld: groeien, meedoen en thuiskomen. Bij Groeien staan de jeugdige inwoners centraal. Het is van cruciaal belang om te zorgen voor een omgeving waarin zij zich maximaal kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. De gemeente wil in de programmalijn Meedoen dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om mee te doen en dat zij hiervoor, waar nodig, toerusting en ondersteuning ontvangen. Tot slot draait het er bij Thuiskomen om dat inwoners zich prettig voelen in hun woonomgeving, die toegankelijk is voor iedereen.

Wethouder Mieke Theus: “Een flinke opgave waar we de komende jaren voor staan. Die uitdaging gaan we aan, samen met onze maatschappelijke partners en inwoners en met als basis een sterke gemeenschap. Het integrale beleidskader geeft daarbij richting voor de toekomst.”

Het Beleidskader Sociaal Domein Valkenswaard 2019-2022, Groeien, meedoen en thuiskomen is te vinden bij ‘Nota’s en notities’ op deze website onder het kopje ‘Sociaal Domein’.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to hello@quadlayers.com

× hallo